PROCÉS ESTÀNDARD DE MANDATS DE VENDA

Process step 1Análisis de la compañía y de su estrategia corporativa (DAFO)
Process step 2Anàlisi financera
Process step 3Realització de la valoració i assessorament per optimitzar el valor de la companyia
Process step 4Definició de l’esquema de la transacció perquè es compleixin els objectius de client amb les necessitats, oportunitats i timings del mercat
Process step 5Preparació de l’Information Memorandum
Process step 6Recerca i identificació d’inversors potencials en consens amb el client
Process step 7Organització dels primers contactes i presentació del projecte amb la més estricta confidencialitat als potencials inversors
Process step 8Supervisió de les negociacions: organització i coordinació (amb plena participació en totes les etapes) de les negociacions
Process step 9Organització del Data Room (comptable, financer, fiscal, legal, laboral i mediambiental) optimitzant la confidencialitat, l’efectivitat i els terminis de la Due Diligence
Process step 10Finalització de la transacció: preparació i organització del tancament
Process step 11Supervisió jurídica: supervisió, durant tot el procés, de l’elaboració dels documents jurídics (acords de confidencialitat, cartes d’intenció, etc.)
Process step 12Seguiment (opcional): serveis d’assessorament post-transacció a mig i llarg termini

PROCÉS ESTÀNDARD DE MANDATS DE COMPRA

Process step 1Anàlisi de mercat i identificació dels seus principals actors
Process step 2Recollida, anàlisi i presentació detallada de la informació relativa a les companyies que encaixen amb els criteris de selecció acordats amb el client
Process step 3Acostament als accionistes de les companyies seleccionades i presentació d’una potencial operació corporativa
Process step 4Realització d’una valoració preliminar de les companyies seleccionades
Process step 5Confecció d’una presentació completa de les companyies seleccionades
Process step 6Selecció de la companyia triada, o de diverses companyies triades, ja sigui de forma seqüencial o simultània
Process step 7Organització de les converses i negociacions entre el client i els accionistes de la companyia triada
Process step 8Contribució a l’anàlisi financer, laboral, fiscal i mediambiental de la companyia triada
Process step 9Col·laboració en la formulació de la proposta no vinculant
Process step 10Negociació i redacció de NBOs/LOI.
Process step 11Supervisió de la Due Diligence.
Process step 12Participació de les negociacions del contracte de compravenda i del tancament de l’operació

Naming and corporate identity by Little Buddha