EXPERIÈNCIA Y VALORS

ev_01

Principis ètics

ANQUOR CORPORATE FINANCE assumeix com a pròpies les més estrictes regles del Corporate Finance amb una ètica que va més enllà de les exigències legals.

  • Anteposem els interessos dels nostres clients als nostres
  • Evitem qualsevol tipus de conflicte d’interès
  • Només acceptem encàrrecs degudament enfocats
ev_04

Independencia

ANQUOR CORPORATE FINANCE concentra inicialment la seva activitat en Corporate Finance i es prohibeix desenvolupar altres activitats que potencialment puguin entrar en conflicte amb la seva activitat principal.

ev_02

Servei integral

ANQUOR CORPORATE FINANCE actua amb una clara vocació de servei, sempre:

  • Des d’una visió objectiva i pràctica
  • Amb reconegut coneixement en sectors d’activitat claus la qual cosa ens permet parlar el mateix llenguatge que el nostre client
  • Amb un equip multidisciplinari comptant en el nostre equip amb titulats en administració d’empreses, dret, farmacèutics, enginyers químics o industrials i ciències econòmiques

D’aquesta manera, podem acompanyar els nostres clients en tot el procés, des de la concepció i estructuració de les operacions fins al seu tancament. Això permet preservar millor la confidencialitat, facilitar que el client se centri en el seu negoci i s’optimitzin els processos, escurçant terminis i millorant la qualitat d’execució.

ev_05

Relació a llarg termini i enfocament cap al client

ANQUOR CORPORATE FINANCE està particularment enfocada a relacions estables, duradores i de qualitat amb els seus clients. La nostra experiència ens confirma que acompanyar-los durant les diferents etapes del seu creixement i ajudar-los en tot moment a definir, estructurar i executar les operacions corporatives adequades, facilita un profund coneixement mutu. I és la millor manera de complir les expectatives.

ev_03

Multiculturalitat

ANQUOR CORPORATE FINANCE integra diferents cultures i aposta per la riquesa que aporta la diversitat. Un enfocament que es reflecteix tant en la variada formació dels membres de l’equip com en els idiomes de treball i l’origen dels nostres col·laboradors (espanyol, francès, anglès, català, turc, rus, búlgar, mandarí, cantonès i portuguès).

Naming and corporate identity by Little Buddha